OK, overskriften er ikke særlig original, men henspeiler litt på temaet i denne bloggposten.

I den første perioden i ny jobb har jeg hatt et undervisningsopplegg med en studieforberedende klasse (vg1). Temaet i boka heter “Gjennom orda grip vi verda”, og det handler om språksituasjonen i Norge i dag. Underemner er såkalte “fyllord” ( liksom, ikke sant, seriøst, osv), typiske trekk ved ungdomsspråk, lånord, nyord og “kebabnorsk”. Det er også litt om hvordan språk endrer seg, og en liten forsiktig tanke om hvordan språket kan utvikle seg videre.

Jeg bruker fronter mye (læringsplattformen Classfronter), og der pleier jeg å lage en presentasjonsside med stoff om temaet, snutter fra youtube, power- point presentasjoner og oppgavene elevene skal jobbe med.

Der er Youtube gull verdt. Man kan finne nesten alt man trenger der. I norskboka er”Rinkebysvensk” nevnt, men akkurat det fant jeg ikke en brukanes snutt om på youtube. Den mest seriøse var en reportasje i to lange deler fra svt på 80-tallet. Dårlig kvalitet og rare klær vile nok tatt fokuset vekk fra hovedpoenget. Dessuten har nok språket forandret seg enda mer nå.

Derimot fant jeg denne glimrende snutten fra “Typisk norsk”:
<!–
WriteFlash('’);
//–>

Hva som kan skje hvis vi ikke passer på det norske språket fant jeg en noe humoristisk vinkling på her, også den fra “Typisk norsk” (NB! Sterk scene mot slutten):

<!–
WriteFlash('’);
//–>

Etter at vi var ferdige med emnet fikk elevene i oppgave å analysere denne snutten. De skulle finne fyllord, tabuord, banneord, nyord, engelske ord og typiske ungdomsord:

<!–
WriteFlash('’);
//–>
Vi fikk en god diskusjon på hvordan man kan kategorisere ord. Er f.eks ordet “Bitch” et tabuord, et banneord, et typisk ungdomsord, eller skal vi plassere det i kategorien engelske ord? Hva betyr “noob”? Jeg vet det, jeg, men vet dere det? Vet dere også hvor det kommer fra, og hvordan det har sneket seg inn i ordforrådet til noen ungdommer?

Nå har elevene fått i oppgave å skrive sin egen språkbiografi på nynorsk, og denne uka skal de også framføre den. Jeg tipsa dem om å ta opp en samtale de har med noen andre, og analysere språket sitt på samme måte som vi gjorde med filmen. Jeg gleder meg til å se resultatet!