I dag overhørte jeg følgende samtale mellom to elever:

X: Har du begynt på den derre bokgreia, eller?

Y: Mener du bokanmeldelsen?

X: Ja, hva skal du lese? Jeg har ikke funnet meg en bok ennå jeg.

Y: Jeg tar bare en eller annen bok, og så leser jeg det første kapittelet. Så leser jeg de siste fem sidene. Så skriver jeg bokanmeldelsen. Det blir så bra så.

X: Det var en god idè. Det skal jeg også gjøre!

Det var ikke mine elever, men jeg vet nå at jeg skal følge litt mer nøye med når jeg vurderer bokanmeldelser heretter….